skip to Main Content
Witte Koe Als Filmdoek

Een witte koe als filmdoek

De kinderen vooraan beginnen onrustig op hun stoelen te schuiven. Anco blikt even hun kant op, om vervolgens bevlogen verder te gaan met zijn verhalen van het zendingsveld. In z’n hoofd wil hij de volle twee jaar dat we niet spraken in deze gemeente overbruggen 🙂 … en dan is 25 minuten echt te kort. Ik probeer een en ander nog te redden door te grappen dat minuten in Afrika elastisch zijn: 25 minuten worden zomaar 2,5 uur. De meeste toehoorders begrijpen dat ik een grapje maak, al werpen sommigen me toch een wat angstige blik toe. Om de kinderen weer op het puntje van hun stoel te krijgen, verzin ik ter plekke een vraag.

“Kan één van de kinderen me vertellen waarop de film wordt geprojecteerd? “ (zie foto boven) Het blijft eerst even stil, maar dan mompelt een meisje vooraan toch iets in moeders oor. Gelukkig heeft Anco een goed gehoor en herhaalt hardop wat er wordt gefluisterd. ‘Een koe’ … Precies, een witte koe. Toen ik deze foto zag, moest ik glimlachen om de creativiteit en inventiviteit die God legt in mensen die voor Westerse begrippen zo weinig bezitten. Veerkracht is één van de dingen die we als één van de eerste dingen van onze Afrikaanse vrienden mochten leren. Het gemak van het Westen komt ons creatieve denkvermogen vaak niet ten goede.

Media kit
Er worden tekenfilms getoond voor de hoofdfilm begint …

VOL PASSIE
De avond voorafgaand aan een spreekbeurt, doen Anco en ik altijd een generale repetitie. In de loop der jaren mochten we ervaren dat ons verhaal op zondag vaak een heel andere wending krijgt. Alle clues/transities die erop moeten wijzen dat Anco naar een volgende slide gaat, verdwijnen als sneeuw voor de zon. Vaak tot zichtbaar vermaak ook van ons beiden. Gods verhaal klinkt altijd stukken beter onder leiding van de Heilige Geest.

Het zendingsleven is bijzonder rijk aan verhalen. Getuigenissen over hoeveel moois God brengt in het leven van Afrikanen. Je zou er boeken vol mee kunnen schrijven. Ook het persoonlijk contact na een dienst als deze is mooi. Mensen zijn geraakt door de authenticiteit en passie die doorklinkt in de verhalen en staan meer open om ook hun worstelingen in het leven te delen. Een passie (passio: hartstocht) doet mensen ver gaan, soms door lijden heen. Zolang dit gekanaliseerd en gericht is op God kan een passie ver reiken.

Scan de QR code om persoonlijk bij te dragen aan FILM minuten van Hoop …

FILMTICKETS UITDELEN
Deze spreekbeurt zetten we een nieuw creatief element in. Terwijl ik het onderwerp ‘Film met een missie’ aanstip, delen Anco en een aantal kinderen zelfgemaakte filmtickets uit. Met deze tickets van HOOP kunnen toehoorders film seconden kopen voor een evangelisatie film die nog gemaakt dient te worden. De QR-code leidt hen direct naar de juiste plek om een bijdrage te doneren. Naast me zie ik al iemand spontaan op de code klikken.

Deze korte film hoop ik samen met het internationale CREATE film makers team te maken. De nauwere samenwerking vormt een enorme verrijking. Ik kom met zoveel nieuwe (kunst / video) onderwerpen en mensen in aanraking. Het is een voorrecht om een tegenlicht te mogen neerzetten, met korte films die mensen wijzen op de hoop die we hebben in Jezus. Een hoop die een ander perspectief geeft. De tijd waarin we leven zet veel zaken op scherp, waarbij de scheiding tussen LICHT en DUISTERNIS steeds duidelijker lijkt te worden.

JUKEBOX VOL FILMS
Mocht je nu op een zaterdagavond denken: Wat zal ik eens gaan kijken? Scroll dan eens langs de vele films in verschillende landen die door CREATE Mobile in de loop der jaren zijn gemaakt. Nog niet zo heel lang geleden, lieten Anco en ik ons meevoeren naar Mongolië met de film titel ‘Het Boek’. Na de aftiteling keek Anco me aan en zei spontaan: “Wauw, ik wist niet dat jullie groep zulke prachtige verhalen verfilmden”. Dus bij deze een aanrader … 🙂

Om een film seminar te organiseren (6 weken lang) en een korte film als onderstaande te produceren, ben je gemiddeld zo’n $24.000 kwijt. Het budget dekt bijvoorbeeld ook studiebeurzen voor lokale studenten, reizen, huisvesting, filmkosten etc.
Wil je ook een bijdrage doen? Klein of groot van harte welkom! Bergeijk Foto – CAMA Zending

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top