skip to Main Content
Jezus - Eeuwig Verfrissend

Niets te gek voor Jezus

Karim kijkt indringend in de camera wanneer hij uitlegt wat hij met de film I See Red gaat doen, zodra hij deze in handen krijgt. De pretlichtjes staan in zijn ogen, en hij kan zijn kenmerkende lach niet onderdrukken. Hij zet het bijna (letterlijk) op een lopen bij de gedachte dat hij gewapend met deze film terug naar zijn animistische TEM dorpsgenoten kan gaan om ‘hun Jezus’ met hen te delen. Het raakt me om te zien hoe Karim, als rasechte evangelist, letterlijk staat te popelen om in actie te komen.

Als westerlingen zijn we zo verwend geraakt met een overkill aan media, dat we gauw doorscrollen wanneer het niet flitsend of aantrekkelijk genoeg is. Geen bijbel of video over Jezus in je moedertaal? Dat kunnen we ons al helemaal niet indenken. Laat staan dat iemand nog nooit van Jezus heeft gehoord. En toch is dat is hier in West-Afrika nog steeds de harde realiteit. Vandaar dat Karim overloopt van enthousiasme. Met een film in TEM heeft hij een digitale boodschap van onschatbare waarde in de hand.

Elektriciteit (in de vorm van een generator) wordt soms letterlijk meegenomen naar de dorpen …

FILM RAAKT HARTEN
Karim en zijn team hebben sinds de lancering van de film eind februari 2024 niet stilgezeten. Nog voordat Karim op de bus richting huis stapte (een reis van zo’n vijf uur), heeft hij de film tijdens een voorgangersconferentie getoond. Een goede zet om de boodschap van Gods liefde en verzoening wijds onder de aandacht te brengen van diverse dominees en de daaraan verbonden dorpen. Na thuiskomst hebben diverse vertoningen van de film de volgende getuigenissen tot gevolg:

Op een filmvertoning in een dorp rondom Sokode kwamen 160 mensen af, waarvan 18 hun leven aan de Heer gaven. ‘De kijkers gaven aan hoe de hoofdpersoon Séria naar de hoopvolle boodschap van evangelist Soligobou (Karim in dit geval) luisterde en erop vertrouwde dat God genezing kan brengen.’

In een tweede dorp was de opkomst 50 mensen, waarvan 5 hun leven wilden toevertrouwen aan God. Een vrouw in het publiek verklaarde hardop: “Ik ben een Tem vrouw, getrouwd met een man waarvan zijn tweede vrouw hem had verlaten nadat ik met hem trouwde. Drie jaar later kwam de eerste vrouw terug, en we wonen nu met z’n allen op een compound. We hebben elke dag ruzie. Ik denk dat de film over mij gaat.”

Ook in zijn eigen huis heeft Karim de film gebruikt. Er kwamen 45 mensen op af. De tuin bij zijn huis is niet groot, dus besloot hij de film binnen te tonen. Niemand was aan het einde van de film klaar om een keuze voor God te maken, maar een man kwam de volgende dag naar Karim toe. Hij wilde graag een kopie van de film hebben om aan zijn familie te laten zien. Zij waren niet gekomen tijdens de filmavond en dat zat hem dwars. Ook anderen lieten doorklinken die avond dat de film over hen, de TEM gemeenschap, gaat. Er vindt herkenning plaats.

Velen zijn gestorven door conflicten in onze huizen. Als Issa (Jezus) mijn huis van dagelijkse strijd kan bevrijden, zal ik Hem volgen.’

PODIUM VOOR JEZUS
Stuk voor stuk getuigenissen dat Jezus ook vandaag nog de tongen los maakt. Zelfs in een gesloten animistische cultuur als de TEM. Karim, als cultureel adviseur tijdens het maken van I See Red, en als ambassadeur voor de TEM heeft een belangrijke rol gespeeld om een ingang te vinden binnen de TEM gemeenschap. Hij is één van hen en bekend met cultuur en gewoonten.

Ook op andere, creatieve manieren komen Afrikaanse dorpen met Jezus in aanraking. Onze studenten in de online filmseminar laten keer op keer een ongekende creativiteit zien. De lesstof lijkt een creatieve laag aan te boren. Niets lijkt te gek – met hulp van AI, filters – of gewoon ouderwets met een omgebouwde Coca Cola truck (zie foto boven) als podium voor de Jezusfilm. Als je maar opvalt … en dat is vaak niet zo moeilijk in een dorp waar elektriciteit, en dus ook schermpjes, schaars is. De uitdrukking ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’, gaat gelukkig hier in Afrika niet op.

De groep die de vrachtwagen beheert, boort in eerste instantie naar schoon drinkwater in de verschillende dorpen. De vrachtwagen is een aandachtstrekker om een podium voor Jezus te creëren. “We hebben de wagen omgebouwd tot een podium en een projector en scherm, zodat we de Jezus film kunnen projecteren. Jezus Christus – Eeuwig Verfrissend is de slogan op de truck. En er staan dingen op die verwijzen naar bijbelverzen en uitnodigingen voor de Discipelschaps Training School in Chichewa, de lokale taal. Ja, we trekken de nodige aandacht. We maken ook veel lawaai … 🙂 “ Geniaal! Wat mij betreft: hoe gekker, hoe beter!

Filmtraining in Togo
Smartphone training van jongeren in Togo

GA MEE OP REIS
Een volgend filmavontuur staat voor de deur. In juni hoop ik (Ewien) als onderdeel van een Create Mobile team naar Zuidelijk Afrika te reizen om zo’n 30 Yao-studenten toe te rusten tot media zendingswerkers. Veel van deze studenten zijn jonge gelovigen met een moslimachtergrond die dienen binnen discipel makende bewegingen. Eenmaal toegerust met vaardigheden en middelen hebben zij een unieke kans om Gods Hoop op creatieve wijze binnen hun gemeenschap te verspreiden. Ze zullen toegang hebben tot (verborgen) verhalen, waar wij als westerlingen niet makkelijk bij komen.

Onze projectpartners nodigen ons uit om de uitdaging aan te gaan om vier korte video’s rondom thema’s als berouw, verzoening, vergeving en goed rentmeesterschap met smartphones te filmen. Om de drempel op deze manier voor de studenten zo laag mogelijk te houden om na de training direct zelf aan de slag te gaan. Een smartphone als camera ligt binnen (ieders) handbereik.

DOE MEE | GEBED EN PARTNERSCHAP
We zijn dankbaar dat God ons deze unieke kans geeft om de Yao een ander/hoopvol verhaal te vertellen. Je kunt op diverse manieren betrokken raken bij dit unieke project.

(1) Gebed wordt altijd bijzonder gewaardeerd – tijdens de weken in het veld komen we altijd weer voor onverwachte uitdagingen te staan. Daarnaast zijn we ook op zoek naar (2) goede smartphones voor de studenten, bij voorkeur minimaal 2 tot 3 jaar oud. Er zal namelijk mee gefilmd en gemonteerd worden (CapCut). Ben je toe aan een nieuwe telefoon? Of loopt je bel abonnement (binnenkort) af? Wellicht is dit het moment om je (oude) smartphone een tweede leven in Afrika te geven.

Het project kent uiteraard ook (3) financiële uitdagingen. Je kunt op verschillende manieren specifieke subprojecten ondersteunen: filmproductie, studentenbeurzen of montage/distributie. Ook de persoonlijke kosten voor deze trip liggen hoger – Zuidelijk Afrika is niet naast de deur. Geven kan gemakkelijk via CAMA-Zending: Bergeijk CREATE Films – CAMA Zending.

Wil je één of enkele frames bijdragen aan de verwerkelijking van deze vier korte films? Stuur dan even een berichtje. Meer informatie ligt klaar op de plank, maar wordt in verband met bescherming van onze projectpartners, niet online verstrekt.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top