skip to Main Content

CAMA Zending is een Nederlandse zendingsorganisatie die deel uitmaakt van een internationaal netwerk. In meer dan 75 landen wordt meegewerkt aan (theologisch) onderwijs, medisch werk, projecten en de opbouw van kerken. De kernwaarde dat ‘God om mensen geeft’ motiveert tot actie. Juist onder die volken waar nog geen christenen actief zijn wil CAMA Zending mensen uitzenden.

CAMA Zending werkt op basis van giften en is interkerkelijk van karakter. Zendingswerkers worden ondersteund door een vriendenkring, bestaande uit familie, vrienden, organisaties en kerken. Medewerkers, bestuursleden en donateurs komen uit verschillende kerken en gemeenten. CAMA logo

Lees meer over de organisatie op www.camazending.nl.

Back To Top