skip to Main Content

Een wat ‘ander type’ werk dat duidelijk zichtbare veranderingen laat zien, is het puttengraafwerk.

Uit onderzoek van US Aid blijkt dat maar liefst 80% van 18.000 geboorde (12 cm diameter) waterbronnen niet meer in gebruik is. Er zijn maar weinig lokale mensen die de bronnen kunnen onderhouden. De voorkeur gaat dus uit naar grote diameter waterputten waar mensen simpelweg een emmer in kunnen gooien als de pomp het niet meer doet.

“Ik ben dankbaar dat ik mag leren putten graven met machines. Het onderhoud hiervan is geheel nieuw voor me. Nu is een put graven niet meer onmenselijk zwaar en kunnen we in een paar weken een put graven in tegenstelling tot een half jaar zweten en zwoegen met de hand.” Aldus één van de jongens die verantwoordelijk was voor de voortgang van dit belangrijke werk.

Samen sterk
Het puttenwerk wordt mede mogelijk gemaakt door kennis en materialen  kosteloos ontvangen van specialistische bedrijven. Met dank aan Diaber Benelux BV, MOS Grondwatertechniek BV en Post Drilling in Tinte.

“Het puttengraafwerk ligt momenteel stil in verband met een tekort aan mankracht. We hopen dat onze jongeren dit belangrijke werk in de toekomst weer zullen oppakken.”

Back To Top