skip to Main Content

ANCO is opgegroeid op een boerderij en heeft van huis uit een passie voor techniek meegekregen. Ook komt zijn boerenachtergrond van pas bij de advisering van Afrikanen om op creatieve wijze in hun eigen voedselonderhoud te voorzien. Zodat gezinnen in de hete / magere zomermaanden ook voor brood op de plank kunnen zorgen.

Een goed voorbeeld hiervan is het veld van de familie Tangara. Joel studeerde aan de Agrarische Hogeschool. In de zomer van 2013 liep hij stage in Nederland, bij Akkerbouw en Loonbedrijf Gebr. Van Bergeijk. Zijn passie gaat uit naar biologisch boeren. Momenteel kent het veld een rijkdom aan dieren en planten, zoals geiten, koeien, schapen, pinda’s en bananen. Met de Hoop op meer …

Hartsverandering na jaar Beersheba
In 2019 rondde broer Moussa een jaar training op de christelijk agrarische school Beersheba met goed gevolg af. In deze maanden ervoer hij een duidelijke verdieping in zijn relatie met God. Zijn ogen werden verder geopend voor de rol die hij als christen mag innemen binnen de zorg van Gods schepping. In West-Afrikaanse landen belandt het afval letterlijk op straat en in de goot, waardoor dit een echte uitdaging is.

Moussa At BS
Jaar Beersheba

“Direct na mijn terugkeer van Beersheba, ben ik begonnen met het fokken van varkens op de manier die ons op Beersheba geleerd is. Ook in onze tuin heb ik ‘Farming Gods way’ doorgevoerd, zoals de bodem rondom de bananen-, papaya- en gombo planten met stro bedekken, ter bescherming tegen de zon. Het is niet makkelijk om geschikt materiaal te vinden, maar op Beersheba heb ik gezien hoe belangrijk deze methode is om de grond vruchtbaar te houden. Ook schort het soms nog aan financiën om mijn dromen uit te werken, maar alles op Zijn tijd.

In de nabije toekomst hoop ik ook wortelgewassen (vergelijkbaar met asperges) te verbouwen. Mijn hart ligt ook echt bij het trainen en getuigen aan mensen. Mijn idee is om in de toekomst met kinderen van de zondagsschool samen te werken en naar verschillende (omliggende) dorpen te gaan. We kunnen dan filmavonden houden en praten over de liefde die God voor een ieder van ons heeft.”

Back To Top