skip to Main Content

Avatar A&ESinds september 2004 wonen en werken Anco en Ewien – (alias : avonturiers) – voor de CAMA in West-Afrika. Beiden delen ze een passie voor God, reizen, jongeren en techniek. Binnen hun eigen vakgebied zetten ze zich breed in. Ze starten bewust geen eigen projecten, maar haken aan bij reeds bestaande initiatieven, in nauwe samenwerking met de lokale Afrikaanse kerk en jongeren. Ter toerusting van de toekomstige generatie.

Anco had van jongs af aan het verlangen om zijn technische kennis in te zetten op plekken waar deze niet of nauwelijks aanwezig is. “Ik ben opgegroeid op een boerderij en heb van huis uit een passie voor techniek meegekregen. Ook komt mijn boerenachtergrond van pas bij de advisering van Afrikanen om op creatieve wijze in hun eigen voedselonderhoud te voorzien.”

Opleiding

  • MTS Elektronica
  • HTS ICT
  • Ontwerpen en bouwen zonne energie installaties

Kennisvelden en -vaardigheden:

  • ICT / computer (draadloze) netwerken
  • Elektronica
  • Kleine en grote eiland installaties van zonne energie
  • Audio (opzetten / begeleiden radiostations)

Ewien had tijdens haar studiejaren al een voorliefde voor reizen, woorden (boeken) en beelden (foto’s). Ook vulde zij haar vakanties graag op met vrijwilligersprojecten in het buitenland. “Ik kom graag op voor de “zwakkere groepen” in de maatschappij. Om die reden gaat mijn hart met name uit naar Afrikaanse vrouwen en kinderen. Mijn passie voor fotografie zet ik graag in voor praktische doelen die me na aan het hart liggen én die de Afrikanen verder helpen.”

Opleiding

  • Facilitaire Dienstverlening, Communicatie
  • Cursussen om te specialiseren tot Webcoördinator, later Documentaire Fotografie en film maker

Kennisvelden en -vaardigheden:

Back To Top