skip to Main Content

Artsen zonder Grenzen info
Oorlog. Natuurramp.Pandemie

“Samen met vier Nederlandse zendingsechtparen in Senegal heeft  CAMA Zending het Noodfonds Corona Senegal opgericht. Het aantal ziektegevallen neemt in Senegal gestaag toe, maar de economische gevolgen van de crisis op het sociale leven zijn nu al enorm. CAMA Zending wil haar werkers en de lokale bevolking klaar maken om in Jezus’ naam hulp en steun te bieden.” CAMA website

We schreven in onze vorige nieuwsbrief al over de bijzondere initiatieven die tot stand komen in deze tijd. Inmiddels mocht er al een mooi bedrag binnen komen ten gunste van het Noodfonds Corona. Collega Jan schrijft waarvoor het Noodfonds inmiddels is ingezet:

“Beschermende middelen zoals mondkapjes en handschoenen zijn een must voor het zorgpersoneel, voor hun eigen bescherming en die van de patiënten. We proberen een steentje bij te dragen aan de bescherming van zorgpersoneel in ons medisch netwerk.

Bij de kerk in Noord-Dakar deelt de dominee zakjes rijst uit aan buurtbewoners die sinds de crisis geen inkomsten meer hebben. De kerk is klein en weinig draagkrachtig maar met het weinige dat ze hebben, willen ze graag helpen in de wijk. Met een kleine investering vanuit het Noodfonds heeft de dominee zijn kippenfarm op het dak van de kerk weer opgezet, wat inkomsten oplevert voor zijn gezin en de kerk.

Een verpleegkundige met hart voor kinderen, ontfermt zich over de Koranleerlingen (Talibes). Nu de kinderen niet langs de deuren mogen om te bedelen, is er tekort aan inkomsten en eten. Voor veel van de kinderen zijn de ouders niet in beeld. Hierdoor kunnen ze niet naar huis en blijft er een gevaar voor transmissie in de scholen. Er wordt nu hulp geboden met voorlichting en materiaal voor betere hygiëne.”

De verwachting is dat de nood hoger wordt, naarmate de crisis langer aanhoudt. Bij deze nogmaals een oproep om – indien mogelijk – van harte te geven!

Pasen 2020
Quarantaine boort ook nieuwe, creatieve lagen aan. De extraverte kant komt boven drijven. Dit gedicht schreef Ewien met Pasen – ter bemoediging!

REFLECTIES IN DE STILTE

Wereldwijd ondergaan we een zelfde lot
Een onzichtbaar virus schudt aan onze grondvesten
We verschuilen ons in onze huizen, tussen hoop en vrees
Ook de deur richting God lijkt behoorlijk op slot

Toch ziet Hij onze intense pijn, elke traan
Ook in deze zware strijd gaat Jezus ons voor
Zijn sterven markeert een nieuw begin
Hij reikt ons Zijn doorboorde hand, achter het raam

In de reflectie lees ik de woorden: Wees dapper en sterk!
Geef de moed niet op, luister naar Mijn stem
Zoek me in de kleine dingen, de schoonheid om je heen
Als je goed oplet, zie je Mijn engelen overal aan het werk

Pasen 2020 – Jezus Leeft – Hij is opgestaan! [Joh 11:25]

Back To Top