skip to Main Content
BF Waterfalls

Wees elkaar genadig

We hebben wat afgereisd sinds we Nederland hebben verlaten. We vlogen eerst naar Mali, reden vervolgens naar Senegal, bleven een paar dagen, om vervolgens weer terug te rijden naar Mali en buurland Burkina Faso. En dat in minder dan drie weken 🙂

Het was een kort, maar goed weerzien in M’Bour, Senegal. Er gebeuren mooie dingen op de agrarische school Beer-Sheba. We brachten Olivier mee uit Mali om ons in de korte tijd te helpen met de uitbreiding van het zonne energie systeem. We hebben drie dagen als gekken gewerkt, met veel onderling plezier.

Helaas maakt het team in Koutiala (Mali) het een stuk minder goed. Het was voor ons moeilijk om in een sfeer terecht te komen van onderlinge wantrouwen en gebrek aan liefde. En dat terwijl het medisch werk van het ziekenhuis zo’n groot impact in Mali heeft.

Meer en meer beseffen we dat het niet gaat om het werk dat we in Mali / Senegal mogen doen, maar om de reflectie van Gods liefde die we meer en meer mogen leren verspreiden. Het is zo makkelijk om ons te laten leiden door het vele werk dat er ligt, maar dat draait op niets uit, als we elkaar niet recht in de ogen kunnen kijken en elkaar genadig zijn.

Onze tijd in buurland Burkina Faso was zeer goed. Samen met een Amerikaan, met kennis én hart voor radio, mochten we vier radio stations van zonne energie voorzien. Ook hier gaat het niet om het leveren van 24/7 energie aan deze radio stations, maar om de Impact die deze stations op de gemeenschap hebben.

Tijdens het opnemen van video getuigenissen werd weer duidelijk dat de radio op plekken kan komen, waar zendingswerkers (nog) niet welkom zijn. Het opent deuren naar de hemel. Daarnaast is het ook een onmisbaar medium om allerhand informatie door te geven, in welke vorm dan ook. De radio is onmisbaar in een orale cultuur als West-Afrika.

Olivier kreeg deze week een groot compliment van onze Amerikaanse radio bezoeker, omdat hij zijn werk- en algemene levenshouding bijzonder vond voor een jonge man van 21 jaar. In de loop der jaren dat hij dagelijks met ons werkt, hebben we een duidelijke groei in hem mogen zien, die ook door anderen / jongeren om hem heen wordt opgemerkt.

Onze tijd in Burkina Faso met het CAMA team hier was met name bijzonder, omdat men elkaar hier goed kan vrijlaten, in liefde. Hoeveel meer kunnen we bereiken als we samen optimaal gebruik maken van elkaars Talenten, zonder daarbij ons eigen ego te willen strelen. Laten we elkaar vandaag nog bemoedigen, en becomplimenteren, opdat onze sterke kanten meer en meer tot bloei mogen komen.

Door onze reizen mogen we, samen met ons (jongeren) team, veel werk verzetten. Reizen in West-Afrika is echter niet goedkoop. In 2014 staan we dan ook voor de uitdaging om een groter ‘reisbudget’ te zoeken, om het werk mogelijk te maken. Helpt u / jij een handje mee?

Back To Top