skip to Main Content
Hollywood Set

God in Hollywood

De komende twee weken verblijf ik in België, om meer te leren over “Transformational entertainment / video” en de wijze waarop dit de levens van velen over de hele wereld kan aanraken. Inclusief Hollywood.
De groep studenten die vier weken voor deze formatie apart hebben gezet, komen vanuit allerlei windstreken. Letterlijk. De groep is qua nationaliteiten heel divers, en dat maakt het samen leven en werken een avontuur. Er gaat geen dag voorbij dat er geen bijzonder (levens)verhaal voorbij komt.

Vandaag spraken we over Hollywood en hoe God ook daar aan het werk is. Hoe veel mooie dingen plaats vinden, door gebed. De getuigenissen die langskwamen raakten een snaar in mijn hart. Eén in het speciaal, over de oprichter van het blad Playboy (PB). Overigens niet het eerste het beste tijdschrift wat ik zal lezen 🙂

Een Hollywood producer werkte mee aan een show waarbij zij verschillende ‘beroemdheden’ diende te interviewen. Waar zij hoopte iemand als de evangelist Billy Graham te spreken, kreeg zij de man achter PB als gesprekspartner tegenover haar. Niet direct de keus die zij in gedachten had.

Na een goed gesprek met haar man, kwam ze echter tot andere gedachten. Hij raadde haar aan het verhaal op een andere wijze te vertellen dan anderen zouden doen, omdat de verhalen – hoe dan ook – verteld zullen worden. Met deze raad in gedachten, ging ze op pad.

Uiteindelijk sprak ze met deze Playboy over zijn jeugd en hoe hij de man is geworden, die hij nu is. Zijn werk voor PB stond een keer niet centraal, zoals bij alle andere dagelijks, ingeroosterde interviews. Ze kreeg hierdoor een uniek kijkje in het hart van de man achter het zo groot geworden blad. Een mens zoals alle anderen, met behoefte aan vriendschap, liefde, romantiek.

Door zijn verhaal heen bleek dat hij thuis veel warmte tekort was gekomen. Zijn moeder had een fobie voor ziektekiemen. Deze liefde die hij niet kreeg, probeerde hij met surrogaat zaken op te vullen. Vroeger had hij hiervoor een speciaal kleedje en nu, aandacht en sex. Terwijl hij dit vertelde, werd hij van binnen geraakt en wist hij dat de weg die hij nu gaat niet tot de vervulling van zijn hartverlangen zal leiden. Na afloop gaf hij te kennen aan de desbetreffende producer dat dit één van zijn favoriete interviews was, met vragen die niemand hem ooit had gesteld…

Mijn verlangen naar het vast leggen van getuigenissen over wat God in het leven van mensen doet, is hierdoor alleen maar verder aangewakkerd. Er zijn zoveel bijzondere verhalen vast te leggen in Mali, Senegal. Laten we elkaar blijven (be)vragen over de wonderen in elkaars leven. Ter bemoediging van elkaar en omdat het leven hier zoveel kleurrijker door wordt!

Back To Top