skip to Main Content
Jezus!

Jezus even zichtbaar

Was niet van plan om over de nieuwe Glossy Jezus! te schrijven … Toen ik het blad echter, enigszins skeptisch, in handen had, en de persoon op de voorkant me indringend aankeek, kreeg ik toch inspiratie om enkele gedachten in woorden om te zetten. Jezus wordt tenslotte even letterlijk zichtbaar in Nederland!

Heb het 130 pagina’s tellende blad nog niet in z’n geheel doorgelezen, dus wil niet zozeer ingaan op de inhoud ervan. Al worden er al heel wat boompjes opgezet of dit blad nu wel of juist niet in de schappen zou mogen verschijnen. Interessant ook om te lezen dat veel mensen niet geassocieerd willen worden met Jezus. Ook beroemde merken, en sommige goede doelen niet.

De makers vonden creatieve oplossingen voor de uitdagingen die ze tegenkwamen. Zo werd advertentieruimte graag geschonken aan instellingen die de gewoonlijk hoge prijzen niet kunnen betalen. Win-win zou ik zeggen, “en meer in de lijn van Jezus”, aldus hoofdredacteur Arthur Japin.

In mijn zoektocht naar Jezus! was ik vooral nieuwsgierig of het blad makkelijk vindbaar zou zijn in de schappen. Al kon het ook geen kwaad om even naar Jezus! te moeten vragen bij het winkelpersoneel 🙂 Bij de Bruna vond ik ‘m in helemaal in de hoek, onderste plank, tussen de hobby/knutsel bladen en andere glossy. Tijdens het betalen probeerde ik een reactie te lezen in de ogen van de verkoper. Die kwam er niet, al deed ze Jezus! voor de zekerheid maar in een plastic tasje.

Dat tasje (als soort cover-up) zette me overigens aan het denken. Hoe anders had ik er bijgelopen met Jezus! zichtbaar onder mijn arm? Ik stapte tenslotte niet rechtstreeks van de Bruna in mijn auto. Had achteraf gezien, wel een mooi experiment geweest om te zien hoe mijn mede-winkelaars – en ikzelf – op een spontaan gesprek zouden reageren. Maar dat is makkelijk praten achteraf …

Mijn Hoop voor 2015 is des temeer dat ik in zulke situaties meer Vrijmoedigheid mag krijgen om God zichtbaar te laten worden door alle activiteiten heen. Dat ik me niet door angst voor veroordeling laat weerhouden van de ontmoetingen die God orchestreert. Hij roept ons voor dingen waarop we niet zijn voorbereid, alleen zijn we soms te snel met onszelf buitenspel zetten. Zijn Liefde voor een ieder van ons is overweldigend Groot, waardoor alle angsten verdwijnen. Daarop mag u, jij én ik vertrouwen!

Wat ik nu écht over Jezus! vind? Ik ben er nog niet helemaal uit, maar één ding weet ik zeker: het vergt moed om een blad te maken over de meest bekende, maar ook controversiële, persoon op aarde. Helemaal in een tijd waar het geloof in God, maar vooral Jezus, tanende, vaak zelfs onbespreekbaar, is. “Met dit blad willen we een brug slaan tussen beide werelden (gelovig en niet-gelovig): Jezus is niet alleen van de kerk, maar van iedereen.” Op dit laatste kan ik volmondig Amen! zeggen. Met de Hoop dat we open, eerlijk en niet religieus Jezus dichterbij mogen brengen.

Back To Top