skip to Main Content
Radiowerk Mali

Klanken tot diep in het hart

De afgelopen week mochten we in een kleine groep (voor ons nieuwe mensen) vertellen over Gods werk in West-Afrika. Het is altijd weer bijzonder om dit te mogen doen, en te zien hoe gezichten oplichten bij het horen van hoopvolle verhalen uit Afrika.

In het verlengde hiervan ben ik gestart met het samenstellen van een pakket van 8 (bedank)kaarten, waarin we de verschillende werkgebieden op beeldende manier onder de aandacht willen brengen.

Hierboven de conceptversie van kaart 1 over de Rol die radio in West-Afrika mag vervullen. Vooral in een orale cultuur waar velen nog ongeletterd zijn en slechts enkelen in het bezit zijn van een televisie. Onderstaande getuigenissen spreken van de positieve impact die (christelijke) radioprogramma’s maken op zijn of haar leven:

Een vrouw deelt dat haar man besloten had haar te verlaten voor een andere vrouw, omdat zij hem geen kinderen kon geven. Ze luisterde naar de radio en een christelijke dokter gaf advies, dat aansloot op haar onvruchtbaarheid. Ze riep haar man ook te komen luisteren. Hij luisterde aandachtig naar de radio-uitzending en besloot de betreffende dokter de volgende dag nog te bellen voor een afspraak. Na veel gebed en begeleiding van de dokter, besloot het echtpaar hun huwelijk opnieuw te bezegelen. Het jaar erna mocht de vrouw bevallen van een gezonde baby.”

Een Moslim man kon niet goed opschieten met zijn vrouw en haar familie. Op een dag luisterde hij naar de christelijke radio in Koutiala (Mali) en bleef hangen bij een frans programma met de naam ‘Focus op de familie’. Die dag werd er onderwezen over de bijbelse kijk op huwelijk en familie. Na de uitzending belde hij de programma-maker op om hem te bedanken voor het belangrijke werk dat hij doet en voor het aankaarten van zijn probleem. De luisteraar vertelde vanaf nu deze zender trouw te zullen volgen, omdat de waarheid werd verkondigd en de programma-makers om luisteraars geven. Hij was dankbaar dat Jezus van hem en zijn familie houdt.”
(Gods Mightly Voice)

Aan een ieder de uitnodiging om op de conceptversie van de radiokaart te reageren. Spreekt de foto jullie aan? Is de bijbehorende tekst pakkend? We zien jullie reactie tegemoet!

Meer weten? Of een bijdrage leveren aan het radiowerk?
Meer over radiowerk

 

Back To Top