skip to Main Content
Deaf Kid Drawing

Bijzonder afwijkend

Sommige van de trouwe bezoekers is het wellicht opgevallen dat onze website een metamorfose heeft ondergaan. Met de gedachte om woorden en beelden overzichtelijker en gebruikersvriendelijker te presenteren. Tips en verbeteringen van jullie kant zijn uiteraard van harte welkom!

Anco is momenteel in Mali om een christelijk radiostation klaar te maken voor haar eerste uitzending. Een bijzonder moment, omdat men vele jaren naar dit moment heeft toegeleefd. De radio is een belangrijk medium in een land waar een groot deel van de mensen niet kan lezen of schrijven. Radioklanken dringen zo door tot in de verste uithoeken van het land, op plekken waar een dominee niet zo snel zou worden toegelaten. (Radio opens door to Heaven)

Achtergebleven in Dakar, mocht ik me nuttig maken voor een videoproject op een dovenschool. Het was bijzonder om te zien hoe kinderen, die normaal gesproken weinig kans krijgen en half weggestopt worden, helemaal tot bloei komen op een school als deze. Van enige sociale barrières hebben we die dag niets gemerkt 🙂 Stil weggedoken zitten in een hoekje was er niet bij.

Bij aankomst sprong er een jongen op, rende vol enthousiasme naar het schoolbord, om vervolgens zijn naam op te schrijven en uit te beelden. Later bleek dat ‘gezien worden’ één van de stigma’s is waar deze groep kinderen mee worstelt. De maatschappij labelt hen als ‘doof, stom of zelfs vervloekt’, waardoor vrijwel niemand hen bij hun echte naam aanspreekt. Het beeld uit Jesaja 43 (Ik heb je bij je Naam geroepen, jij bent van mij) kwam daarbij vers bovendrijven. Door mensen, dingen bij naam te noemen, geef je er de waarde, betekenis aan die God voor ogen heeft.

Verdrietig toch hoe anders wij, als maatschappij, vaak tegen bepaalde ‘afwijkende dingen’ aankijken. Een kind met zoveel Potentie, zoveel creativiteit wordt weggestopt, verwaarloosd, aan zijn lot overgelaten. Tijdens het filmen van de laatste shots, werd ik op mijn arm getikt. Een dove jongen toonde me trots zijn tekening die inmiddels af is. “Kunst brengt het beste in de (dove) mens naar boven”, vertelde de directeur van de school ons eerder. Ik aanschouw het bewijs met eigen ogen: het bij aankomst witte papier is omgetoverd tot een kleurrijk Senegalees kunstwerk!

Bij het afscheid neem ik me nogmaals voor om de eenvoudige dingen in het leven met meer aandacht in me op te nemen. Niet automatisch mee te gaan in de stroom van het jachtige bestaan, maar regelmatig stil te staan en goed om me heen te kijken! We zijn vaak zo gericht op de toekomst of juist het verleden, waardoor we voorbij gaan aan het hier en nu. Hét moment waarop God zich wil openbaren, in de mensen, gebeurtenissen, dingen om ons heen!

Back To Top