skip to Main Content
Prayers For Peace

Geknakt, maar niet gebroken

Het nieuws uit Guinee, van Moïse’s ontvoering en later in de week zijn gruwelijke dood, sloeg in als een bom. Ik kon maar moeilijk geloven hoe iemand, hoe slecht ook, juist hem een mes op de keel kon zetten. Zijn altijd vriendelijke gezicht bleef me lange tijd achtervolgen. Regelmatig keerde de vraag terug: God, waar was u in dit alles?

Goede vrienden schreven een bemoedigende e-mail, met de zin dat dit overlijden hard moest aankomen, ‘dichtbij kwam’. Dat is zeker waar! Gebeurtenissen die ‘dichterbij huis’ plaatsvinden, treffen ons over het algemeen dieper. In het leed veraf (bijvoorbeeld Syrië of elders) kunnen we ons vaak moeilijker verplaatsen.

Het doet me wederom nadenken over de boodschap die we afgelopen zomer mochten delen: heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken. Een stuk moeilijker wanneer een bekende, een goede vriend in (levens)gevaar is.

Hope Clinic in Guinee zonder Moïse zal voor mij – en velen – niet meer hetzelfde zijn. Hij was een man van vele talenten met een groot hart voor de verlorenen en de vooruitgang van zijn eigen land. De hemel is rijker met hem als burger. Vandaag putte ik troost uit het beeld dat dominee van der Veer schetste uit Openbaring 3: “Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.”

Dat is het beeld dat ik van Moïse voor ogen wil houden, Jezus die voor hem speciaal getuigen zal. Niet het beeld wat mijn hersenen creeëren als ik de vele nieuwsberichten rondom de verschillende ontvoeringen en moorden lees. Het is een actieve keuze om mijn ogen gericht te houden op het Goede, het Hemelse. Om verder te wandelen in Hoop, ondanks alle dingen die er om ons heen gebeuren. En dag aan dag blijf ik mezelf eraan herinneren: God is erbij en Hij is goed!

Max Lucado schrijft het volgende: “Je ontvangt kracht voor vandaag, begin dus niet aan de zorgen voor morgen. Je hebt de kracht voor morgen nog niet. Je hebt gewoon genoeg voor vandaag (n.a.v. Matteüs 6:34).

In Koutiala ervoer ik, in gesprekken met Moslims, dat er meer openheid komt voor Gods woord. Wanneer de wereld donkerder wordt, wordt het licht duidelijker zichtbaar. In Guinee is het bijzonder donker, de maatschappij wordt geregeerd door mensen die de duivel openlijk aanbidden. Mijn gebed is dan ook dat we meer en meer Licht mogen verspreiden, waar we ook zijn. Daarbij is onze vriend Moïse me tot voorbeeld. Hij stierf terwijl hij zijn medemensen hielp. Opdat God zijn getuigenis in Guinee en wijde omstreken op Machtige wijze mag gebruiken!

Back To Top