skip to Main Content
Light From Above

Kwaliteitswerk door God

De laatste weken werd ik regelmatig stilgezet bij het thema ‘kwaliteitswerk voor God’, maar dat klinkt alsof wij het allemaal in eigen kracht kunnen doen. Vandaar mijn woordspeling ‘door’. Zonder God als motor komen we niet ver. Al zal niet iedereen dit met me eens zijn 🙂

Onze eerste weken in Senegal hebben met name in het teken gestaan van contacten leggen, kennis nemen van bestaande projecten, adviseren. Tijdens één van deze weken kwamen we (via een vriend) in aanraking met een jonge, christelijke musicus die zijn carrière begon in de seculiere wereld, tot geloof kwam en uiteindelijk besloot voor God te gaan zingen.

School Bus Bamako

Onbegrepen talent

Dat artiesten – in de ruimste zin van het woord – niet altijd worden begrepen is van alle tijden. Om goed te zijn in dit vak, ben je vaak uit een wat ander hout gesneden. Je past niet in het hokje van de gemiddelde mens. Zo ook in Mali …

Video Vertaalgroep

Licht uit in Noord-Mali

De afgelopen week had ik het voorrecht om een video cursus te verzorgen voor een groep enthousiaste vertalers. Hun enthousiasme werkte zo aanstekelijk dat de moeilijkheid van lesgeven in Frans vrijwel wegviel. Ik kan nu met gepaste trots zeggen dat ik én een videocursus kan geven én in het Frans kan onderwijzen …

Back To Top