skip to Main Content
Light From Above

Kwaliteitswerk door God

De laatste weken werd ik regelmatig stilgezet bij het thema ‘kwaliteitswerk voor God’, maar dat klinkt alsof wij het allemaal in eigen kracht kunnen doen. Vandaar mijn woordspeling ‘door’. Zonder God als motor komen we niet ver. Al zal niet iedereen dit met me eens zijn 🙂

Onze eerste weken in Senegal hebben met name in het teken gestaan van contacten leggen, kennis nemen van bestaande projecten, adviseren. Tijdens één van deze weken kwamen we (via een vriend) in aanraking met een jonge, christelijke musicus die zijn carrière begon in de seculiere wereld, tot geloof kwam en uiteindelijk besloot voor God te gaan zingen.

Eerst zong hij in de kerken tot opbouw van christenen. Tot iemand hem uitdaagde om buiten ‘deze wereld’ aan de slag te gaan. Om op deze manier zijn boodschap ook aantrekkelijk te maken voor moslims, de overgrote meerderheid van Senegal. Een hele cultuuromslag.

Dit gaf me een flashback van Daouda, onze jonge vriend en musicus in Mali. Ook voor hem hadden we een videoclip opgenomen die bedoeld was ter bemoediging van de gehele Malinese bevolking, niet alleen het kleine, christelijke deel!

Het mooie hieraan vind ik dat het beiden jonge, moedige Afrikanen zijn. Die ondanks moeilijke tijden buiten de geijkte paden durven te opereren. En dat is tig keer moeilijker in een cultuur waar het groepsbelang boven je eigen dromen gaat. Je weet van tevoren dat veel mensen uit die christelijke groep je keuze niet zullen begrijpen en je dus ook niet tot steun zullen zijn.

Een voorganger op Beer-Sheba gaf deze week zijn getuigenis. De studenten en ik waren diep geraakt door de dingen die hij met God mee mocht en mag maken. Na afloop waren het niet de zegeningen – en dat waren er vele – die ons bijbleven, maar zijn wil om zijn leven in Gods hand te blijven leggen, no matter what. Deze bereidwilligheid bezorgde hem een levensreis om nooit te vergeten!

Hij bemoedigde de jonge Senegalese (landbouw) studenten om hetzelfde te doen en om God in alles de eer te geven. Kwaliteitswerk te leveren voor en door God! Opdat we Zijn licht mogen verspreiden in een land waar de duisternis zo tastbaar lijkt te overheersen.

We hebben inmiddels beide jonge musici met elkaar in contact gebracht en zijn benieuwd wat voor vuurwerk (licht) dat zal geven. Wij mogen genieten, terwijl God het grootste werk doet! Wees gezegend!

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top