skip to Main Content

“De grenspolitie laat ons oogluikend toe. Al lijkt het niet de beste reclame dat er twee blanken zich zo lang – inmiddels 7 uur – bij de grens ophouden. Ironisch genoeg staart een billboard met de woorden “BONNE ROUTE” ons de hele tijd aan. De boetiekverkoper vult nog maar eens de cola in de vriezer aan, zodat we die over een paar uur koud kunnen opdrinken.

Johannes - de retour?

Ondertussen komen we de tijd door met een ZOOM meeting met het CAMA team in Nederland. Tijdens de afsluiting vallen we weg, omdat de Nederlandse ambassadeur in Dakar ons terugbelt met een update. Helaas geen nieuws, omdat de ambassadeur de hoogste politiebaas niet aan de lijn kan krijgen. Of we nog wat extra papieren kunnen regelen om onze zaak kracht bij te zetten. En dan morgen opnieuw een poging om de landsgrens te passeren …” Lees verder: Blog Johannes de retour?

Dat reizen in Corona tijd ingewikkelder is, hadden we al ondervonden. Dat we Senegal niet uit konden rijden hadden we niet verwacht, zeker omdat we hadden gehoord dat de Malinese grens wel gewoon open was. Twee ritten naar Dakar en twee weken later, ondernamen we een tweede poging. Met het juiste papiertje werden we dit keer wel doorgelaten naar ons geliefd buurland.

De aansluiting van de bijbelschool op een voorgebouwde kast vol gerecycelde batterijen, vormde één van de hoofddoelen van deze reis. De school kampte al enkele maanden met een tekort aan energie, waardoor de kosten voor het draaien van de dieselgenerator hoog opliepen. Het bouwen van de batterijkast nam in Nederland enkele maanden in beslag, maar met de zelfbouw bespaarden we ruim 50.000 euro. Eén van Ancos technische jongens, Olivier, volgde de installatie nauwlettend. Hij begreep goed hoeveel tijd de bouw had gekost en wilde graag alle ins en outs van het systeem begrijpen.

Daarnaast werd het klaslokaal voor vrouwen op de bijbelschool van een nieuw, geïsoleerd dak uit Nederland voorzien. Naast het feit dat deze daken vele jaren langer meegaan, zorgen ze ook voor koelte tijdens de lessen. Bovendien hoeft er geen plafond te worden aangebracht, waarin beesten zich vaak nestelen. De vrouwen zullen het klaslokaal weer dansend betreden.

Ook technische ondersteuning aan het vrouwen- en kinderziekenhuis vormde één van de prioriteiten. Stabiele energie op deze plek is letterlijk levensreddend. Ook het aan de praat krijgen van de zuurstofcontainer kostte Anco heel wat tijd. Door veel te studeren en met de leverancier te bellen kreeg hij uiteindelijk de productie weer op gang. Tot genoegen van enkele artsen konden er weer op volle kracht zuurstofflessen worden gevuld.

Dreams of the deaf

Ewien werd gevraagd om het basketbal kamp voor dove tieners op beeld vast te leggen. Een doelgroep naar haar hart. Toen ze op een ochtend de camera voor een basketbal mocht inruilen, kon haar week niet meer stuk. Daarnaast maakte een werkbezoek aan een kamp voor vluchtelingen uit het Noorden van ML diepe indruk. Geweld deed hen vluchten van huis, maar ook binnen het kamp vormt het leven nog een hele uitdaging. Collega’s die zich inzetten voor voedsel, schoon water en het vertellen van bijbelverhalen bieden velen Perspectief.

Vanuit Senegal bidden we jullie kracht en volharding toe in deze bijzondere tijd. Zodat we allen dagelijks Gods tastbare Liefde mogen betuigen aan de mensen om ons heen.

“Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.” (Jesaja 53:6)

Back To Top