skip to Main Content

Home made mestpomp

De afgelopen week hebben we menig Malinees versteld laten staan. Allereerst omdat we voor de tweede keer (zoete) maïs gingen zaaien, iets wat men hier niet ‘gewoon’ is. Eén oogst per jaar is het hoogst haalbare, denkt men. Daarnaast kwamen we ons (druppelirrigatie) veldje bemesten met een zelfgemaakte mestpomp. In een korte videoclip kun je zien hoe een en ander in z’n werk gaat.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top