skip to Main Content
Winter Wonderland

Hoe koersvast ben jij?

Het is enkele jaren geleden dat we in de wintermaanden in Nederland waren én van een pak sneeuw mochten genieten. Bijzonder hoe een laagje wit de omgeving een totale metamorfose geeft. We konden het dan ook niet laten om een rondje door de polder te rijden, ‘op jacht’ naar fotogenieke beelden. Kou(de handen) en gladheid hielden ons daarbij niet tegen.

Zoals gebruikelijk rond de jaarwisseling, stellen sommige mensen zich goede voornemens ten doel. Eén van de fotografen wiens werk ik volg, deed dit ook, en deze vielen (positief) op temidden van alle anderen. Menig bekend fotograaf beschrijft met name wat hij/zij wil bereiken in 2015… ‘Mijn fotograaf’ echter schreef: “My first and foremost goal in 2015 is to be more present with my family. Not physically present because that part is easy. I mean mentally present…putting the laptop and phone away and focusing on and listening to my children.”

Een welkom ander geluid, in een vakgebied waar de concurrentie groot is. Menig vakgenoot bestempelt dit dan ook als een ‘minder handige zet’, om een en ander zo en public naar buiten te brengen. Ik vind het echter getuigen van moed. Door dit zwart op wit te zetten geeft hij aan serieus dit streven door te willen zetten. Vrienden, familie en … de rest van de wereld 🙂 kunnen hem hier, indien nodig, aan herinneren. Een legere agenda geeft ook meer ruimte voor Creativiteit. Ik zie uit naar zijn Beelden met inhoud in 2015!

Ach ja, goede voornemens … De bijbel moedigt ons aan elke dag met God te wandelen, de Hoop te verspreiden die Hij ons geeft. Iemand die daarin een voorbeeld is, is Billy Graham. Family 7 zond een documentaire uit over zijn leven en het was bijzonder om te zien hoe Billy Graham radicaal voor God ging, ook als hij hierdoor lijnrecht tegenover ‘de maatschappij’ kwam te staan.

Zo weigerde hij, na verschillende keren uitgenodigd te zijn, voet op Zuid-Afrikaanse bodem te zetten, omdat de apartheid tegen de bijbel ingaat. Ook in Amerika verwijderde hij herhaaldelijk touwen die werden geplaatst tussen de blanke en de zwarte bevolking. Hij ging steevast langs bij een Amerikaanse president, hoe omstreden ook, als deze hem om gebed vroeg. “Iedereen heeft nu eenmaal bemoediging en gebed nodig”, aldus Billy.

Mijn verlangen is om meer en meer de plaats in te nemen die God voor mij heeft bestemd. Opdat Hij duidelijker zichtbaar wordt door mijn/ons leven (Mt 5: 13-16). En me daarbij niet te laten leiden door de agenda’s van mezelf en iedereen. Hij heeft voor ons allen een doel voor ogen, ondanks – of juist door – de roerige tijden heen. Opdat het Ware Licht ons hart en huis mag vullen.

Back To Top