new year 2018 Bethel solar project | Hoopvol Afrika

Bethel solar project

Zonne energie op Bethel
Agrarische ondersteuning / Zonne-energie, Mali

Anco heeft op de bijbelschool Bethel in Koutiala pionierswerk op het gebied van zonne-energie verricht. Inmiddels draait de school volledig op de zon.

Ook werden vier klaslokalen van een goed geïsoleerd Nederlands dak voorzien. Het betere leefklimaat op het schoolterrein (meer water en energie) werkt positief door voor de school. Dit wordt met name zichtbaar in het sterk groeiende aantal leerlingen per jaar.

De droom, om van het droge, dorre schoolterrein een groene oase (tuinenproject) te maken, wordt werkelijkheid.

Picasa foto-album

Anco en Ewien
This post was written by
... delen beiden een passie voor God, reizen, jongeren en techniek. Binnen hun eigen vakgebied zetten zij zich breed in, waar mogelijk in nauwe samenwerking met de lokale Afrikaanse kerk en jongeren ...
Comments are closed.