skip to Main Content

School pc’s


ICT, Burkina Faso

School pcIn Burkina Faso hebben we enkele computerlokalen mogen inrichten op middelbare scholen. In Nederland is het heel normaal om – of op school of thuis of vaak op beide locaties – in het bezit te zijn van een computer. We groeien er als kinderen mee op.

Dat is in (West-)Afrika zeker niet het geval. Hier zijn computers op school nog een schaarste, terwijl dit wel de toekomst heeft. Onderwijs als inzet voor een betere toekomst!

Back To Top