new year 2018 School pc’s | Hoopvol Afrika

School pc’s


ICT, Burkina Faso

School pcIn Burkina Faso hebben we enkele computerlokalen mogen inrichten op middelbare scholen. In Nederland is het heel normaal om – of op school of thuis of vaak op beide locaties – in het bezit te zijn van een computer. We groeien er als kinderen mee op.

Dat is in (West-)Afrika zeker niet het geval. Hier zijn computers op school nog een schaarste, terwijl dit wel de toekomst heeft. Onderwijs als inzet voor een betere toekomst!

Anco en Ewien
This post was written by
... delen beiden een passie voor God, reizen, jongeren en techniek. Binnen hun eigen vakgebied zetten zij zich breed in, waar mogelijk in nauwe samenwerking met de lokale Afrikaanse kerk en jongeren ...
Comments are closed.