skip to Main Content

“Waarom werd de mens pas op de laatste dag geschapen? Opdat men hem, wanneer hij te ijdel wordt, kan zeggen: de mug werd eerder geschapen dan jij.”

Back To Top