skip to Main Content
Natural Sun Hat

Waakzaam 2022 in …

Vol goede moed namen we begin oktober de trein richting Brussel. Na een drukke tijd in Nederland, slaakte ik een zucht van verlichting toen onze voeten weer Afrikaanse grond raakten. Het voelt altijd weer bijzonder om ‘in ons Afrikaans thuis te komen’. Ook onze straathond Ruff leek er zo over te denken, toen zij ons bij aankomst uitzinnig van vreugde kwam begroeten. De eerste weken terug en laatste weken van 2021 verliepen wederom ‘anders’. Terwijl Anco het jaar afsloot met een dag migraine, begaf ik me met een collega richting het vliegveld om iemand op te halen. Voor de gelegenheid smikkelden we van een taartje, terwijl we stonden te wachten. Weer fris ter been de volgende dag, besloten we alsnog de tijd te nemen om met een hart vol dankbaarheid terug te blikken op een bijzonder jaar.

ANDERS REIZEN
De angst voor corona nam in 2021 af, waardoor het dagelijks leven er weer redelijk normaal uit kwam te zien. In Afrika heeft men nu eenmaal niet de luxe om vanuit huis te werken. Een dag geen werk betekent vaak geen inkomen en dus geen eten om je familie te voeden. REIZEN voor het werk werd door de afname van maatregelen weer wat makkelijker en frequenter. Anco en ik bevonden ons, als vanouds, regelmatig op twee verschillende plekken :). De uitgestelde reis naar buurland ML vond uiteindelijk in februari plaats. Een bijzonder mooie reis, ook omdat we wisten dat collega’s later in 2021 het land zouden verlaten vanwege de toenemende onveiligheid.

Dat we minder konden reizen in 2021 ervoeren we overigens ook als rust. We kwamen hierdoor – net als velen – toe aan dingen die we jaren hadden laten liggen. Bijvoorbeeld het opruimen van delen ons huis 🙂 … daarnaast werden ook wij één familielid rijker. Ruff, onze van de straat geplukte pup, heeft sindsdien ons leven bijzonder verrijkt.

Ook mijn camera’s hebben in 2021 niet stofhappend in de kast gelegen. Zo mocht ik dit jaar enkele persoonlijke Passie Projecten vastleggen, waar mijn hart soms letterlijk van ging zingen. Een korte video met veel vreugde geschoten, had als onderwerp hoe ‘Schoonheid een land kan helen’. Beelden met een diepere boodschap, helemaal in een omgeving waar schoonheid zoals wij dat kennen niet bekend is. Een postduif uit Nederland, in de vorm van een tweede cameraman, combineerde het afleveren van een koffer met hulpgoederen met creatief bijspringen …

Ook foto’s uit Afrika kwamen weer onverwachts in de schijnwerpers te staan. Tot mijn grote verrassing ontving ik in augustus een e-mail van Wiki loves Africa met de vraag om contact op te nemen vanwege het winnen van een prijs. Jaarlijks organiseert Wiki een internationale fotowedstrijd, met dit jaar als thema: Health & Wellness. Zelf had ik niet het idee dat mijn ingezonden platen dit jaar sterk waren, maar blijkbaar had één beeld toch de aandacht van de jury weten te trekken.

CRAZY LOVE
Tijdens een e-mail uitwisseling bleek de foto met de titel ‘Crazy Love’ de eerste prijs te hebben gewonnen. Met de prijs kwam een uitnodiging om tijdens een LIVE interview het verhaal achter het beeld en mijn passie voor documentaire fotografie nader toe te lichten … Toen de techniek het even liet afweten aan het begin van het gesprek, was dat een passende reminder dat we in alles afhankelijk zijn van God.

Ook in 2021 deden zich ONLINE bijzondere kansen voor. De 6-weken durende film seminar die normaliter plaats houdt in verschillende delen van de wereld, werd afgelopen jaar geheel online gedraaid. Het online leren en uitvoeren van opdrachten vergt heel wat extra creativiteit van de deelnemers. Toch probeerden we er als groep een leuke en leerzame tijd van te maken. CREATE mobile hoopt dit jaar weer naar West-Afrika te komen en heeft gevraagd om weer aan te haken.

SOUL CHECK
Oktober 2021 markeerde een belangrijk moment. Dit was de maand waarin er, na lang plannen, een SOUL CARE CONFERENTIE in Senegal werd gehouden. Een verlangen wat al langere tijd bestond, omdat het keer op keer duidelijk wordt dat vooral veel jonge vrouwen, lijden onder datgene wat ze in vroegere jaren hebben meegemaakt. In een maatschappij waar iedereen denkt niet te kunnen leven zonder geheimen en waar geestelijke machten de vrije hand krijgen, maakt een conferentie over ‘zielenzorg’ heel wat los. Het was dan ook zeer waardevol om bijbels onderwijs te mogen ontvangen van een bevriende dominee en intensief op te trekken met twee van onze jongeren, die speciaal hiervoor per bus uit ML waren overgekomen. De waarheid maakt nog altijd vrij! Hieronder een korte paragraaf uit de blog Soul Check:

MENSELIJK LEED DAT DE ADEM ONTNEEMT

Tijdens een seminar Soul Care krijgen we veel onmenselijk leed te horen. Niet geheelde wonden, familie geheimen, (generatie) vloeken, demonen enzovoorts. Het ontneemt mij de adem dat bijna elke (jonge) vrouw in haar leven met misbruik krijgt te maken. Hierdoor komt bitterheid hun leven binnen en ontneemt onvergevingsgezindheid hen de vreugde en het tot bloei komen van hun leven ….

Een bevriende dominee was de spreker tijdens de Soul Care seminar. Hij onderbrak hiervoor zijn verlof, om met passie en kwetsbaarheid belangrijke principes over te brengen. Je kunt iemand soms jaren kennen, maar toch nieuwe verhalen en pijnlijke gebeurtenissen horen. Menig deelnemer liep na intensief gebed vrijer weg dan dat hij of zij was gekomen. Onze jonge vriendin uit ML mocht nog meer interne genezing ontvangen, waardoor haar glimlach nog stralender werd.”

Ook vorig jaar brachten we weer samen tijd door in Spanje – op Palomera ‘het Trainingscentrum voor bijbels leven’ (Yada studies). We mochten tijdens de zomermaanden weer praktisch werk met bijbels onderwijs combineren. Anco breidde het aantal zonnepalen en de batterij capaciteit op Palomera uit, met het oog op een toekomstige uitbreiding tot een ECO camping. Palomera blijft een mooie plek om in alle stilte, omgeven door de natuur, geestelijk tot rust te komen.

De onrust in de wereld om ons heen, zette ons aan om onze ogen op Gods woord te houden. Dit geeft houvast en een ankerpunt tijdens de storm. Ook dit jaar waren we extra selectief in de programma’s die we keken. De televisie bleef vrijwel uit en we richtten ons met name op bijzondere Youtube video’s van bijvoorbeeld Light Exposing Darkness (LED). Een boek wat mijn hart bijzonder raakte in 2021 is Too small to ignore’ – een aangrijpend verhaal over de ontstaansgeschiedenis van Compassion Int. en de strijd die ze wereldwijd voeren voor de rechten van het kind. En hoe hen tot bloei te laten komen, binnen en buiten de christelijke wereld.

Het schrijfvirus in 2021 verspreidde zich minder snel door gebrek aan tijd. Vaak hoor ik dat vooruit komen in schrijven, vooral ook op een goede planning aankomt en het afschermen van gedediceerde tijd op je jaarkalender. Laat dat nu net niet mijn sterkste kant zijn 🙂 Er is inmiddels wel een selectie aan fotoverhalen gemaakt en ook ideeën over een mogelijke vorm waarin het gegoten kan worden, zijn steeds concreter. Nu nog die stille plek, waar niemand je stoort, om stappen vooruit te zetten. Een tuinhuisje met een slot heb ik momenteel als beeld voor een schrijf paradijs …

2021-2022
De samenwerking met de JOKKO STUDIO in Dakar zette in 2021 krachtig door. Zo mocht ik samen met hen een opdracht voor EO Metterdaad oppakken, omdat de filmcrew zelf niet naar Senegal kon reizen. Het werd een mooie samenwerking, waarvan we ook nu nog de vruchten plukken. De zoektocht naar EO beelden werd een videoreis met een gouden randje. Het is mooi om samen te werken in een groep waar Passie voor God en beelden de hoofdtoon voert. Ook in 2022 staan alweer meerdere filmprojecten ingepland, waarbij niet de resultaten maar vooral ook het coachingsproces een belangrijke rol mag krijgen.

In de laatste maand van 2021 besloot ik spontaan op de bus te stappen om een groep Nederlands – Senegalese artiesten te vergezellen tijdens een Kersttour door Ziguinchor. Een uniek en prachtig gebied in het Zuiden van Senegal. Ik genoot ervan om een paar dagen beelden uit de vrije pols te mogen maken, zonder verantwoordelijk te zijn voor een groep of programma. Zelf muziek maken blijft me vreugde geven, ook al is het soms maar enkele uren per maand.

LOVE REVOLUTION & CISSA ON TOUR

STILTE IN DE STORM
Ook het afgelopen jaar deed Corona veel stof opwaaien. Er was vaak moed (woord van 2021) voor nodig om staande te blijven in een wereld waar mensen steeds scherper tegenover elkaar kwamen te staan. Moed om de dingen te blijven doen die God voor ons heeft weggelegd, ook wanneer een en ander niet vanzelf gaat. Of wanneer dit betekent dat je moet afwijken van een weg die iedereen neemt.

Toch zagen we ook vooral weer Gods hand in de dingen die we mochten ondernemen. Zo hebben we maar liefst drie hulpcontainers gevuld. We waren erg dankbaar voor de vele handen die ons te hulp kwamen deze zomer. Dit maakte het vele werk mogelijk en aangenaam. Er ontstonden relaties die langer zullen meegaan dan de zomer.

CONTAINER ZOEK
Eén trouwe helper zocht ons in het laatste kwartaal van 2021 ook in Afrika op en kwam in een soort detective verhaal terecht. Het was voor het eerst in al die jaren dat een container letterlijk even van de radar verdween en Anco de container zelf met de auto moest gaan opsporen. De chauffeur bleek de Hoop Kliniek (ontvangende partij) al dagen aan het lijntje te houden over de staat en locatie van de wagen. Na ruim een week, ontstond er voldoende argwaan om zelf naar de plek te rijden. Na inschakeling van de Unie van Transporteurs , werd de container snel getraceerd (niets blijft ongezien in Afrika) en stoof Anco erop af. Tot zijn grote opluchting stond de container dit keer wel langs de weg en heeft Anco deze met de auto die nacht begeleid om er zeker van te zijn dat deze nu wel op bestemming aan zou komen. Wat een vreugde gaf het toen zij allen heelhuids het ziekenhuisterrein bereikten.

Ook in dit avontuur klonk het woord/thema van 2021 (moed/doorzettingsvermogen) door. In al die jaren dat we containers mogen vullen, zijn we er nog nooit één kwijt geraakt. Ook zijn er nauwelijks spullen zoekgeraakt of tijdens de reis gebroken. Wat een getuigenis van Gods trouw en zorg!

VOLHARDEND
Voor 2022 komt het woord VOLHARDING* (voorbereiding) veelvuldig voorbij. Met de woorden van Jakobus en Paulus. “Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.” – Jakobus 1:3 en “Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.” – Rom. 8:25. Opdat we ons hart en ogen gericht mogen houden op de dingen van Boven, en niet van beneden. God blijft altijd dezelfde, wat er ook staat te gebeuren dit komende jaar. Laten we elkaar hierin dagelijks blijven aanmoedigen.

Welk thema/woord staat bij jou in 2022 centraal? En op welk gebied wil jij VOLHARDING tonen?

* Eigenschap van iemand die standvastig blijft bij zijn handelen. Deze term wordt gewoonlijk gebruikt om aan te geven hoe snel iemand zich van een bepaald doel afwendt, wanneer hij moeilijkheden ondervindt.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top