skip to Main Content
New Hope

Verschillende culturen, één Vader

Tijdens ons wekelijks overleg op Beersheba (BS), laat ik mijn blik glijden over de verschillende gezichten rond de tafel. Wat een hoeveelheid verschillende culturen met evenzo vele Talenten en Gaven. Een bijzondere afspiegeling van die ene, creatieve Vader, waar we allen in geloven.

Dit jaar mogen we maar liefst 27 studenten op de agrarische (bijbel)school BS verwelkomen. Bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, toen er 15 op BS rondliepen. Het aantal is niet het enige verschil met 2014. Collega’s die nauw samenwerken met de studenten, zeggen dat deze groep bijzonder open is (geen gewoon goed in deze cultuur), waardoor het lijkt alsof ze hen al jaren kennen.

Het groeiende aantal studenten zegt ook veel over het vertrouwen dat de Senegalese kerk stelt in het intensieve agrarische programma dat BS aanbiedt. Dit zien we terug in het groeiend aantal voorgangers dat meehelpt aan het lesprogramma en bijvoorbeeld in het oplopende bezoekersaantal tijdens de diploma uitreiking de afgelopen jaren. Een uitgelezen kans om geïnteresseerden sfeer te laten proeven op BS.

Naast het aanbieden van een goed lesprogramma, wil BS ook een voorbeeld zijn in het vredig samenleven binnen een commune, waarbij men het beste in elkaar ziet, benoemt en naar boven haalt. Een samenleving waarin het gewoon is voor één man om meerdere vrouwen te hebben, levert veel gebrokenheid op binnen families. Vrede maakt dan helaas ook van geen onderdeel uit van een gemiddeld huishouden, met alle gevolgen van dien.

Leven in vrijheid, zonder geheimen is een ander ankerpunt binnen BS. Wederom niet gewoon in een maaatschappij waar de toverdokter een belangrijke plaats inneemt. Wil je een bepaalde vrouw trouwen, maar zij of haar familie ziet je niet staan? Dan breng je een bezoek aan de toverdokter en zet je geheimen van de ander in om je doel te bereiken. Geen stevige basis om je hart bij elkaar uit te storten. Je moet zeker zijn van elkaars vertrouwen, wil je de diepere zaken van het leven bespreken.

Het ontdekken van gaven en talenten per student neemt ook een belangrijke plaats in binnen de opleiding. Het is altijd mooi om te zien hoe de één van nature meer naar dieren trekt, terwijl de ander zich juist ontpopt als mentor van mede studenten. Velen leren ook bijzonder veel over de bijbel in tien maanden tijd, omdat men vaak de bijbel nog niet in z’n geheel heeft doorgelezen in hun leven.

Ook ons eigen (expat) team kent een rijke diversiteit aan gaven en talenten. Muziek, naaien, kunst, kleren maken, talen, ecologisch boeren, zonne energie, fotografie, meubels maken met pallets etc. vormen daar een klein onderdeel van. Naast de ‘zichtbare’ gaven, is ons team ook rijk aan geestelijke gaven/inzichten. Het is mooi om te zien hoe we daar als groep daarin mogen groeien en elkaar bemoedigen. Het (geestelijk) donkere Senegal kan wel wat extra Licht gebruiken.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top