skip to Main Content
Rainbow Road

Soul check

De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn naam.”

Verfrissen is een wat moderner woord voor verkwikken. Waarbij het hier gaat om het terugkeren van de LEVENSADEM door onze Herder en Heer. De Herder die volhardend en vreugdevol op zoek gaat naar elk verloren, afgedwaalde schaap, die dacht het in zijn eentje te kunnen redden. Zo werkt zijn herdershart. Verfrissen dekt dus wat mij betreft niet echt de lading.

Het gaat hier overigens niet alleen over de Herder, maar ook over de kudde waarin je je beweegt. In ons leven zijn er veel dingen die ons, bewust of onbewust, letterlijk de levensadem kunnen ontnemen. Voor mij is dat de laatste tijd hoe de wereld de corona pandemie aanpakt. En de bereidheid om hiervoor bepaalde (grond)vrijheden op het spel te zetten. Maar goed – dat is een heel ander onderwerp voor een andere Blog :).

MENSELIJK LEED DAT DE ADEM ONTNEEMT
Tijdens een seminar Soul Care krijgen we veel onmenselijk leed te horen. Niet geheelde wonden, familie geheimen, (generatie) vloeken, demonen enzovoorts. Het ontneemt mij de adem dat bijna elke (jonge) vrouw in haar leven met misbruik krijgt te maken. Hierdoor komt bitterheid hun leven binnen en ontneemt onvergevingsgezindheid hen de vreugde en het tot bloei komen van hun leven.

Anco en ik mochten een soortgelijke seminar zo’n acht jaar geleden samen doorlopen. En dat heeft ons (huwelijk) veel goed gedaan. Je ziel onderhouden is niet iets wat vanzelf gaat, ook niet op het zendingsveld. Juist ver van huis, binnen een andere cultuur, zijn we onderhevig aan allerlei (geestelijke) distracties. De dagelijkse dingen vergen al zoveel (meer) tijd en energie, dat je niet altijd meer puf hebt om een tijdje op te laden bij God en in stilte Zijn Stem te zoeken.

DE WAARHEID MAAKT VRIJ
Een bevriende dominee was de spreker tijdens de Soul Care seminar. Hij onderbrak hiervoor zijn verlof, om met passie en kwetsbaarheid belangrijke principes over te brengen. Je kunt iemand soms jaren kennen, maar toch nieuwe verhalen en pijnlijke gebeurtenissen horen. Het was bijzonder ook om twee van onze jongeren uit ML speciaal voor dit doel naar Senegal te halen. Menigeen liep na intensief gebed vrijer weg dan dat hij of zij was gekomen. Onze jonge vriendin uit ML mocht nog meer interne genezing ontvangen, waardoor haar glimlach nog stralender werd.

De week verliep ook niet zonder strijd, zowel in de geestelijke als natuurlijke sfeer. Het studioteam waarmee ik mag optrekken kreeg een ongeluk onderweg terug naar Daka. Ze lieten zich hierdoor echter niet uit het veld slaan en leken nog gemotiveerder om de volgende dag paraat te zijn. Hiermee erkenden ze het belang van de levenslessen die werden aangeboden. Tegenslag zet ons nog meer stil bij het belang van de dingen die ons leven vullen. Gods tegenstander doet er alles aan om ons af te houden van het verkrijgen van een diepere relatie met onze Schepper.

Ikzelf ging weg met een nog diepere overtuiging dat God verlangt naar een intieme relatie, ter verrijking van ons leven. In hoeverre staan we Hem dat toe? Ik heb nog wat huiswerk te doen, maar heb geproefd aan de vrijheid waarin we ons mogen bewegen. Waarbij God niet als bijstander toekijkt, maar in Kracht voor ons wil strijden. Zolang we Hem daarvoor de ruimte geven.

Laten we elke dag 10-15 min Gods aanwezigheid actief zoeken. Elk op onze eigen manier. Ik ben ervan overtuigd dat hierdoor de dag die voor ons ligt in een ander licht komt te staan. Intenser, mooier, vol rust …

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top