skip to Main Content
Mozes And His Sheep

Mooie ontmoeting met Mozes

Onze reis van huis naar de school Beersheba neemt zo’n 40 minuten in beslag. Een mooie gelegenheid om zo nu en dan passagiers mee te nemen, met spontane ontmoetingen tot gevolg. Vanaf de geplaveide weg moet je namelijk nog zo’n 15 minuten over een zandweg en er zijn altijd wel lifters die graag mee willen rijden, opdat ze niet hoeven te lopen in de brandende zon.

Zo ook Mozes, een student die in een klein dorpje woont, dichtbij Beersheba. Anco nam hem mee en vroeg hem – om het ijs wat te breken- naar zijn naam. Mozes, was het antwoord. “Een mooie naam voor een Godvrezende man uit de bijbel”, vervolgde Anco.

Zijn ‘nieuwe vriend’ zei over zijn naamgenoot gehoord te hebben, maar hij vroeg zich af of Anco hem ook kon vertellen hoe de ouders van Mozes heetten? En of hij wist waar in de bijbel dit precies stond. (Mozes is namelijk nog niet zo lang geleden christen geworden.) “In het boek Exodus, het Oude Testament”, aldus Anco. Ah, was het antwoord, vandaar dat ik het niet kon vinden. Ik heb alleen maar een exemplaar van het Nieuwe Testament, gekregen van een oud Beersheba student die elke week bij me komt bidden.

Bij het uitstappen deed Anco Mozes de belofte een complete bijbel in het Frans voor hem te zoeken. Ook vroeg hij zijn telefoonnummer, opdat hij hem dan ook persoonlijk daarvan op de hoogte kon brengen. De bijbel was snel geregeld, omdat Ewien enige tijd geleden twee bijbels had gekocht, in alledaags Frans, met het idee deze weg te kunnen geven.

Eenmaal weer op Beersheba gaven we de bijbel aan de oud-student, opdat hij deze mee kon nemen wanneer hij Mozes weer thuis opzocht. Ook belde we hem op om te vertellen over zijn nieuwe bijbel. De Mozes-van-deze-tijd was blij te horen dat hij nu ook zelf het hele verhaal kon nalezen.

Beersheba vormt meer en meer ‘een Licht’ voor de omgeving. Zo wordt er bijvoorbeeld elke zondag een kerkdienst gehouden, waar een aardig aantal mensen uit de naaste dorpen naar toe komen. Velen komen met name ook, omdat er wekelijks gebeden wordt voor de zieken. Ook kinderen komen graag naar voren voor gebed. Voor mij altijd weer een mooi beeld van Jezus, die enorm veel van kinderen hield en zich graag door hen liet omringen.

Daarnaast trekken er ook regelmatig (oud)-studenten op uit om de mensen thuis op te zoeken en hen te bemoedigen en voor hen te bidden. Mozes is hier een levend voorbeeld van. Zijn kijk op de wereld en zijn leven neemt hierdoor een andere vorm aan. Opdat meer en meer jongeren op deze spontane manier Gods doel met hun leven mogen leren ontdekken.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top