skip to Main Content
Video Vertaalgroep

Licht uit in Noord-Mali

De afgelopen week had ik het voorrecht om een video cursus te verzorgen voor een groep enthousiaste vertalers. Hun enthousiasme werkte zo aanstekelijk dat de moeilijkheid van lesgeven in Frans vrijwel wegviel. Ik kan nu met gepaste trots zeggen dat ik én een videocursus kan geven én in het Frans kan onderwijzen …

Het werd me tijdens deze dagen ook weer pijnlijk duidelijk hoe bevoorrecht we in Nederland (lees: het Westen) zijn. We krijgen van jongsaf aan zoveel kennis en mogelijkheden aangeboden, dat we er niet meer bij stil staan dat dit allemaal niet zo vanzelfsprekend hoeft te zijn.

In het Noorden van Mali en ook elders zijn de scholen weer gesloten door de rebellen die daar die macht in handen hebben. En waarom? Omdat zij nu eenmaal de regels bepalen, hun macht willen tonen, en zeker geen voorstander zijn van goed geschoolde meisjes en vrouwen. Ze zouden eens zelf gaan nadenken en in opstand komen of erger nog … slimmer blijken te zijn dan de gemiddelde man.

Met dit in mijn achterhoofd heb ik me tijdens de twee cursusdagen volledig gegeven en genoot ik van de interactie met de kleine groep en de vragen die tijdens de lessen beantwoord konden worden. Het was ook goed om te zien hoe Lamissi – mijn vriendin en videohelper – van het lesgeven genoot. Ze ervoer het als een zegen om datgene wat ze de afgelopen jaren geleerd had nu te mogen overbrengen aan een groep die video wil gaan inzetten binnen hun cultuur- en vertaalwerk.

Onze vrienden van Jeugd met een Opdracht (JmeO) hebben sinds enkele maanden dagelijks een tijd apart gezet om voor Mali en de situatie te bidden. Het is altijd goed om daarbij aanwezig te zijn, omdat we elkaar op de hoogte stellen van het laatste nieuws, maar vooral ook elkaar bemoedigen en ons richten op Hem voor wie niets onmogelijk is.

Menselijk gezien wordt de situatie in het Noorden alleen maar nijpender. Meer en meer verhalen komen boven van meisjes die verkocht worden om met Islamisten te trouwen. Zodra de deal rond is, wordt zo’n meisje vaak niet aan één man gegeven, maar doen meerderen zich aan haar tegoed. Geen enkele vrouw of meisje voelt zich dan ook nog veilig. Aantrekkelijke meisjes worden angstvallig verborgen gehouden.

En dit is slechts één aspect van de terreur die rondwaait in het Noorden. We gebruiken dan ook het gebed van de profeet Habakuk in hoofdstuk 3 om kracht uit te putten. “Er is een glans als van een zonlicht, lichtstralen heeft Hij aan zijn zijde en daar is het omhulsel zijner kracht.” (vers 3)

Ook de druk van buiten – de internationale gemeenschap – neemt toe. Het wordt steeds meer duidelijk dat de Jihadisten hun pijlen niet alleen zullen richten op Mali of West-Afrika. Malinezen wachten met ingehouden adem op datgene wat komen gaat. Wanneer en hoe men precies zal gaan ingrijpen is vooralsnog niet duidelijk. En dat houdt de bevolking wellicht het meest in haar greep.

This Post Has One Comment

  1. Ha Ewien
    Wat een held – lesgeven in het Frans. Knap!
    Ben zelf al blij als ik een stokbrood kan bestellen…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top