skip to Main Content
Snapshot

Hope for Tomorrow van zolder

Vrij onverwachts mochten we (althans familie en vrienden 🙂 ) de fotoserie ‘Hope for tomorrow’ nog één keer van zolder halen deze zomer. Na enig stof eraf geblazen te hebben, hebben ze nu een prachtige plek gekregen in de kerkzaal van de Evangelische Gemeente Parousia Zoetermeer.

Het is bijzonder dat de foto’s aan een breder publiek worden getoond. Niet zozeer omdat ik ze gemaakt heb (ook leuk natuurlijk :), maar om gesprekken over Afrika in een breder, positiever kader te plaatsen.

“Afrika wordt vaak in de westerse media neergezet als het continent waar alles mis gaat en niets lijkt te werken. Voorbeelden zijn: de aanhoudende aanslagen in het Noorden van Mali, droogte, het afval probleem, honger en armoede, kinderuitbuiting, grootschalige corruptie etc.

De uitdagingen waar Afrika voor staat wil ik niet ontkennen, maar er zijn vele dingen die we als westerling van Afrikanen mogen leren. Zo staan in Afrika relaties centraal en daar wordt ruimschoots tijd voor genomen. Ook de veerkracht en het doorzettingsvermogen is groot. Op creatieve wijze probeert een Afrikaan elke dag weer brood op de plank te krijgen. Dood en leven staan ook evenwichtiger tot elkaar, omdat iedereen er nu eenmaal meer mee te maken krijgt. We hebben in Afrika met meer humor naar onszelf leren kijken en staan daardoor opener in het (Afrikaanse) leven.”

Graag wil ik jullie mijn favoriet van de 7 platen niet onthouden: No letting down (zie foto) – voetballen met de Talibés (Koranleerlingen). Het is voor westerlingen moeilijk voor te stellen hoe het leven van een Talibé eruit ziet. Ze worden weggestuurd door hun familie om tot goede moslim te worden opgeleid. Ook met het verlangen om de weg naar de Hemel voor de familie een stukje verder open te zetten.

We zien dagelijks het effect van de grote aantallen kinderen die dit lot beschoren is. Een dag van een Talibé kan men kort samenvatten met: bedelen voor eten en geld, slapen op straat of in verlaten huizen, misbruik, een gevecht om te bestaan. Hoeveel vreugde geeft een wekelijkse club, inclusief voetbal dan?

No letting down Senegal

Een moment om even alles te vergeten, goed te eten en te horen dat ook jij er toe doet. Collega Jérémie zegt over zijn bediening onder de Talibés: “Deze kinderen hebben verzorging nodig, vreugde, maar bovenal de Liefde van de Vader. Door hen te vertellen over Jezus bieden we ze hoop, een nieuw leven. We geven hen niet alleen te eten, maar leren ze ook bijbelse principes door middel van spel. Jezus houdt heel veel van kinderen, Hij is mijn grote voorbeeld!”

Aankondiging expositie Zoetermeer
We hebben als gemeente een mooie band met Mali en buurlanden! Al langere tijd door het contact met CAMA zendelingen en in augustus maakt Josine Wiegant een oriëntatiereis door West-Afrika. Voor ons een mooie aanleiding om u te laten genieten van 7 prachtige foto’s!

Ze zijn gemaakt door onze vriendin Ewien van Bergeijk; ook een CAMA zendeling. De eerste 8 jaar woonden Ewien en haar man Anco in ML, vanaf 2012 in Senegal. Ewien zet haar camera’s in om de Hoopvolle kant van Afrika vast te leggen. Vandaar de titel van de expositie: Hope for Tomorrow. Beelden van haar hand zijn eerder te zien geweest in het Nederlands Dagblad en in een documentaire van Zendtijd voor Kerken/Open Doors over de “Vervolgde Kerk”.

Pay It Forward
Onze hoop is dat er geen enkele foto terug naar de zolder gaat! Geef uw favoriete foto door aan iemand die u graag wilt verrassen: een familielid, partner, vriend of buurvrouw en draag zo een steentje bij aan het werk in West-Afrika. De hoogte van het aankoopbedrag bepaalt u zelf, met een minimum van 50 euro. De helft van dit bedrag komt direct ten gunste aan het werk in West-Afrika (Pay it forward), de andere helft draagt bij aan de materiaal kosten.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top