skip to Main Content
Transformation

Father's Blessing

De afgelopen week beleefden we bijzondere momenten tijdens de “Soul Care” conferentie in Boston, Amerika. Een week waarin we goed onderwijs ontvingen rond het zorg dragen voor onze ziel en het opruimen van bepaalde blokkades.

De week in z’n geheel is een aanrader, maar graag wil ik één aspect (de zogenaamde ‘Father’s Blessing’) uitlichten, omdat dit een krachtige uitwerking had op velen van ons, deelnemers van over de hele wereld. Laat ik een poging doen een en ander toe te lichten.
De gedachte achter deze zegening is, dat vandaag de dag veel mensen opgroeien in gebroken gezinnen, waarbij de vader fysiek en/of emotioneel afwezig is. Dit vertekent ook het beeld dat je hebt van de Hemelse Vader en dat werkt weer door in de intimiteit die je in relaties nastreeft, zowel verticaal als horizontaal.
Tijdens deze ‘ceremonie’ worden er twee rijen mensen gevormd, die zich als een ere haag opstellen. Jij als ontvanger staat aan het ene uiteinde van deze rijen, terwijl aan het andere uiteinde (in ons geval) twee voorgangers / sprekers staan, die het eindstation vormen.
Voordat je aan je ‘zegen tocht’ begint, wordt je gevraagd naar je naam, wat je wilt achterlaten en waarnaar je je wilt uitstrekken / wat je graag zou willen ontvangen van je Vader. Bijvoorbeeld: schaamte, verleden achterlaten, en je uitstrekken naar passie en onvoorwaardelijke liefde.
Zodra je dit kenbaar hebt gemaakt, loop je langzaam tussen de rijen mensen door en krijgt iedereen de kans om je met een beeld, woord of tekst te bemoedigen. Uiteindelijk kom je bij de voorgangers aan de andere kant aan en wordt er een vloek verbroken en/ of zegening over je uitgesproken. Een bijzonder moment, waarbij er dingen door worden gegeven die rechtstreeks tot je ziel spreken. Waar je kracht uit mag putten dat God als Vader je niet laat zakken, wat er ook (is) gebeurd.
Deze ‘Father’s Blessing’ is al in vele landen toegepast en doorbreekt vele culturele grenzen. Zolang een en ander in een klimaat van liefde en acceptatie wordt gedaan, kunnen velen de weg naar heling van diep geslagen wonden inslaan. Dit werkt bijzonder bevrijdend!

Back To Top