skip to Main Content

Planting seeds of Life – Beersheba, SENEGAL

Beer-Sheba planting tomatos
Joel planting tomatoes @ Beer-Sheba

Anco hield zich in de eerste maanden van 2013 op de christelijke agrarische school BeerSheba o.a. bezig met de uitwerking en implementatie van een – 30 kVA drie fasen – elektriciteitssysteem. Naast het uitzoeken en bestellen van allerlei zonne energie materialen, begeleidde hij ook de bouw van een batterij- en inverter ruimte, waardoor energie en licht voor de school beschikbaar kwam.

In 2014 is het systeem uitgebreid tot 44 kVA en de installatie verder geautomatiseerd. Het ‘overschot aan energie’ wordt ook meer en meer beschikbaar gesteld aan de omliggende dorpen door bijvoorbeeld het draaien van een graan maalmolen en een telefoon-oplaad-punt.

In februari 2014 studeerde de tweede lichting studenten af. Een memorabel moment! Met het diploma op zak zijn ze terug in hun dorpen om daar het geleerde in de praktijk te brengen. Student Pierre vond dat Beer-Sheba kenmerken heeft van de tuin van Eden. Hij kreeg tijdens de opleiding meer oog voor de verzorging van bomen en dieren, daarmee God dienend. Ewien mag de studenten jaarlijks op unieke wijze portretteren. Op de plek waar voor hen God door de natuur tot hen sprak.

In 2015 is de samenwerking met The Christian Broadcasting Network (CBN) geintensiveerd, door middel van een contract tussen Beersheba en CBN om in zes verschillende dorpen in Senegal zonne energie projecten op te zetten. Anco gaat zich ervoor inzetten dat, D.V. 2015, de projecten beschikken over voldoende schoon water en electriciteit, om bijvoorbeeld zelf groenten te telen, een kliniek te verlichten, een activiteitencentrum te openen of telefoons op te laden. Vaak op of dichtbij het terrein van de kerk.

Werk op Beersheba ondersteunen?
Maak dan het gewenste bedrag over via ABN/AMRO: IBAN= NL76 ABNA 0484 6740 48 en BIC = ABNA NL2A – CAMA in Driebergen – Rijsenburg, o.v.v. ‘BGKBEER’ of via de CAMA website – Geef Direct (Ideal / PayPal).

improving Agriculture. enabling the Church. transforming Communities.
beershebaproject.org

The power of solar

Op het vrouwen- en kinderziekenhuis in KTL, ML zijn in de loop der tijd maar liefst 700+ zonnepanelen op het dak geïnstalleerd. Aangezien elektriciteit in ML erg duur is en onbetrouwbaar, helpt zonne energie enorm mee de maandelijkse energielasten te verlagen.

Kinderarts Brett McLean vertelt om welke redenen de inzet van zonne-energie zo krachtig is: the power of solar!

In het jaar 2014 – 2015 kregen maar liefst 12 dorpsklinieken – opgericht vanuit het ziekenhuis – toegang tot water en energie op zonne-energie… Geen bevallingen meer met zaklamp!

Belangrijk medisch werk ondersteunen?
Maak dan het gewenste bedrag over via ABN/AMRO: IBAN= NL76 ABNA 0484 6740 48 en BIC = ABNA NL2A – CAMA in Driebergen – Rijsenburg, o.v.v. ‘BGKZKH’ of via de CAMA website – Geef Direct (Ideal / PayPal).

Back To Top