new year 2018 Technisch advies | Hoopvol Afrika

Technisch advies

Anco en Ewien leggen per jaar gemiddeld 20.000 km. af over ruige, vaak niet-geasfalteerde West Afrikaanse wegen. Hun passie voor God, jongeren, techniek en Afrika brengt hen op de meest afgelegen plekken.

Anco is als technisch adviseur/projectleider betrokken bij water- en energievoorziening, radio – en agrarisch werk. Bij zijn werk neemt hij (ongeschoolde) jongeren onder zijn hoede. Het komende jaar hopen zij samen tien dorpsklinieken toegang te geven tot water en zonne energie (= geen bevallingen meer met zaklamp!). Voor zijn specifieke werk brengt Anco vaak eigen materialen en gereedschappen mee, om zo projecten optimaal van dienst te kunnen zijn.

Zij starten bewust geen eigen projecten, maar haken aan bij reeds bestaande initiatieven, in nauwe samenwerking met de lokale Afrikaanse kerk en jongeren. Ter toerusting van de toekomstige generatie.

School pc’s

School pcIn Burkina Faso hebben we enkele computerlokalen mogen inrichten op middelbare scholen. In Nederland is het heel normaal om – of op school of thuis of vaak op beide locaties – in het bezit te zijn van een computer. We groeien er als kinderen mee op.

Dat is in (West-)Afrika zeker niet het geval. Hier zijn computers op school nog een schaarste, terwijl dit wel de toekomst heeft. Onderwijs als inzet voor een betere toekomst!

Om deze reden proberen we jaarlijks computers met platte schermen mee te nemen in onze container hulpgoederen, opdat we deze weer kunnen doorgeven. Stichting Hand is ons hierbij enorm tot zegen, door gedurende het hele jaar computers voor ons te verzamelen.

Bouwen websites

Websites vormen meer en meer een belangrijk communicatiemiddel voor partners binnen en buiten Afrika.

Zo heeft Ewien bijvoorbeeld meegeholpen bij de bouw van de website voor een ziekenhuis in West-Afrika … En http://fildormi.wpengine.com/ om het naaitalent van een Afrikaanse vriendin een positieve push te geven.

Voor bovengenoemd werk is onze hulp steeds minder nodig. Goed opgeleide (jonge) Afrikanen pakken dit deel meer en meer op, en dat is ook de bedoeling.