Bijzonder verzoek

Meisjes op schoolNaast onze vaste projecten, lopen we met regelmaat tegen een bijzonder verzoek aan. Eén daarvan kwam van een vriendin uit Mali om haar school ‘af te mogen maken’.

De betreffende jonge vrouw is de afgelopen jaren een vriendin aan huis geworden. Ze komt als we in Mali zijn soms aanwaaien om gezellig mee te eten of gewoon even weg van thuis te zijn. Haar gezinssituatie is niet ideaal en om die reden heeft ze nooit haar school af kunnen maken.

Na een jaar propedeuse in Bamako te hebben gedaan, zonder goed resultaat, had ze alle hoop voor de toekomst verloren. Tot we haar vroegen of de DiscipelschapsTrainingSchool (DTS) van Jeugd met een Opdracht haar iets leek. Door alle teleurstellingen in het verleden, dacht ze in eerste instantie ook hiervoor niet geschikt te zullen zijn.

Na gebed en ook de goedkeuring van haar ouders is ze aan dit zes maanden lange avontuur begonnen. Ze is door alle (bijbel)lessen helemaal op gaan bloeien en heeft een nieuwe kijk gekregen op haar Hemelse Vader, zichzelf en dus ook op het leven – Nieuwe Hoop voor de Toekomst!

Inmiddels heeft God onze vriendin een nieuwe bediening op haar hart gelegd: de zorg voor kinderen in nood. Zo is ze van start gegaan met het vertellen van bijbelverhalen aan de kinderen in het ziekenhuis en heeft ze zich aangemeld als teamlid voor het werk onder de zogenaamde Garibous (Koranleerlingen). Daarnaast hoopt ze binnenkort een verdiepingscursus over de bijbel te gaan volgen. “Zonder Gods woord beter te kennen, kan ik het werk waartoe Hij mij geroepen heeft niet goed uitvoeren!”, aldus onze vriendin. Ondanks tegenslagen, zien we God op een krachtige manier aan het werk in haar leven.

Wil je mee ondersteunen?
Maak dan het gewenste bedrag over via ABN/AMRO: IBAN= NL76 ABNA 0484 6740 48 en BIC = ABNA NL2A – CAMA in Driebergen – Rijsenburg, o.v.v. ‘BGKALG’ + bijzonder verzoek of direct via deze iDeal link.

Translate »